Koľko zaplatíte za rozvod?

Koľko zaplatíte za rozvod?

Skutočné náklady na rozvod môžu pochádzať z nepochopenia finančných dôsledkov vyrovnania. Skryté dane, nižšie investície, znehodnocujúce aktíva a rozpočet, ktorý nedokáže vydržať tlaky na infláciu, spôsobujú, že ľudia v dôsledku rozvodu doslova zbankrotujú. Náklady na právneho zástupcu, alebo náklady na súd s porovnaním k tomuto sú až zanedbateľné.

Faktor číslo jedna v prípade rozvodu je, ako dlho prípad trvá. Čím dlhšie právnik pracuje na rozvode, tým drahšie sa stane pre Vás. Dohoda so svojím bývalým partnerom Vám pomôže presunúť svoj rozvod rýchlejšie cez všetky konania, a bude znamenať aj nižšie náklady spojené s odmenami pre advokátov, pedir prestamo online. Kým nikto nechce prejsť rozvodom, ak už neviete zabrániť tomu, aby sa Vaše manželstvo rozpadlo, je najlepšie, aby to bolo priateľské, ak je to možné. Čím viac vy a Váš manžel alebo manželka môžete dohodnúť mimo súdu, tým lacnejší bude rozvod.

Zatiaľ čo sa pravdepodobne nebudete môcť vrátiť späť v čase a nezosobášiť sa, je stále najlepší spôsob, ako udržať náklady na rozvod nízke, podpísať predmanželskú zmluvu. Nie je to veľmi romantické, ale je to rozumné. Nikdy by ste nenavrhovali, aby niekto vstúpil do obchodného partnerstva bez písomného súhlasu, tak prečo ľudia vstupujú do manželstva bez toho, aby uzavreli takúto zmluvu? Ak ste sa rozviedli alebo rozpustili Vaše partnerstvo, vy alebo Váš bývalý partner budete musieť zaplatiť súdne poplatky. Musíte ich zaplatiť tak či tak, aj keď si vyriešite rozvod sami, alebo budete používať právneho zástupcu, ktorý Vám pomôže.

Súdne poplatky sa líšia v závislosti od toho, kde sa rozvediete alebo zrušíte Vaše partnerstvo. Zvyčajne poplatky zahŕňajú súdny poplatok za podanie žiadosti o rozvod, súdny poplatok podaný na súdne oddelenie, žiadosť o vydanie súhlasu (právny dokument, ktorý zaznamenáva právne záväzne finančné dohody, ktoré ste medzi sebou uzavreli), žiadosť o finančný príkaz a poplatok za výpovednú lehotu (právny termín pre dokument ukončujúci rozvod). Vo veľa krajinách môžete prejsť zjednodušeným procesom rozvodu alebo zložitým, záleží to na Vašej dohode s partnerom, resp. ako s nim alebo s ňou momentálne vychádzate a či máte spolu deti alebo nie

Možno budete mať možnosť získať pomoc pri vyplácaní súdnych poplatkov, ak poberáte určité štátne alebo sociálne dávky, alebo ak máte úspory a príjem pod určitou sumou. Väčšina právnikov ponúka službu rozvodu alebo likvidácie s pevným poplatkom, ale môže tiež účtovať za hodinu. Suma, ktorú budete musieť zaplatiť, bude závisieť od toho, koľko práce s Vami právnik má. Môžete obmedziť poplatky alebo obmedziť prácu, ktorú chcete, aby robil. Pokúste sa vopred dohodnúť, koľko e-mailového alebo telefonického kontaktu by ste chceli.

Celkové náklady sa pohybujú v rozpätí od 2 000 do 3 000 eur pri dohodnutom finančnom zúčtovaní a až do výšky 30 000 eur alebo viac pre finančnú žiadosť, mini credito con asnef, ktorá ide celkom až po konečné súdne pojednávanie s viacerými odvolaniami.

Odporúčame Vám pred rozvodom určite skontrolovať, či máte nárok na bezplatnú právnu pomoc. Zistíte to buď na Vašom miestnom úrade alebo na webových stránkach mesta či súdov. Právna pomoc môže byť k dispozícii na úhradu právnych nákladov na rozvod, a to na základe toho, koľko úspor, investícií a cenností máte.